Lininė suknelė

Rankdarbiai » Suknelės

Lininė suknelė

Ten už girių, toli, Aš girdėjau kadais, Mėlynuoja šalis Mėlyna kaip linai, Ten seneliai jauni, O tėvai — kaip vaikai, Ten sueina visi Nukeliauti keliai. Miega tavo žaislai Ten toli palikti, Ir kas buvo seniai — Ten be galo arti, Kai vaidenasi toliuos, Ko niekad nebus — Tai šalis mėlynoji Tau siunčia sapnus, Ką seniai pamiršai, Ten surasti gali, Nebuvau aš tenai, — Bet yra ta šalis…(J.Erlickas) Suknelė ir siūlai iš lino ;)