Žalia žalia

Rankdarbiai » Palaidinės, liemenės

Žalia žalia

Nemuno vingiai, Mėlyni toliai. Mažos žuvelės Čia maudos uoliai. Laivas nuplaukia, Sirenos aidi. Galim išgirsti Net giedant gaidį. Nemuno vingiuos Supas valtelė. O prie krantinės - Laukia smiltelės. Smilgų krantinė, Krūmuos lakštutė Čiulba, kukuoja Raiba gegutė. Mėlyni toliai, Nemuno vingiai, Kartais dar irias Koks žvejas tingiai. Po baltu tiltu, Bangelės groja. Mėlyni vingiai Nemuno toliuos.